* مهلت شرکت در فراخوان اولین دوره جایزه دوسالانه موسسه مجتبی معین به پایان رسیده است. *

لطفا قبل از شرکت در فراخوان و معرفی ابتکارات برتر، شیوه نامه شرکت در جایزه را به دقت بخوانید.

فرم شماره یک:

معرفی اولیه ابتکارات سازمان های جامعه مدنی و ثبت نام در جایزه

الف) مشخصات موسسه


ب) معرفی پروژه
محصول (راه حل، خدمت، سرویس) که با آن قصد شرکت در جایزه را دارید. (این محصول در موسسات نیکوکاری به عنوان پروژه شناخته می‌شود.)


لطفا در صورت امکان موارد زیر را ارسال بفرمایید :
(ارسال یکی از دو فایل گزارش عملکرد یا پروپوزال پروژه اجباری است)
پسوند مجاز: zip | rar | pdf | jpg | jpeg
اندازه فایل: حداکثر 30 مگابایت
پسوند مجاز: zip | rar | pdf | jpg | jpeg
اندازه فایل: حداکثر 30 مگابایت
پسوند مجاز: zip | rar | pdf | jpg | jpeg
اندازه فایل: حداکثر 30 مگابایت
پسوند مجاز: zip | rar | pdf | jpg | jpeg
اندازه فایل: حداکثر 30 مگابایت


مطالب منتخب