موسسه دکتر معین با توجه به ماموریت خود در ترویج، توسعه و تقویت موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی و انجام فعالیت‌های اجتماعی خیرخواهانه در صدد است با توجه به امکانات فن‌آورانه و بهره‌گیری از سایت و اپلیکیشن موبایل – که کاربردی فراگیر دارد – نرم‌افزاری با نام «داوطلب» جهت خدمت به جامعه‌مدنی ارائه دهد.

1- ماموریت:

ایجاد شبکه‌ای از افراد، شرکت‌ها و موسسات که ضمن اطلاع رسانی و ارتباطات با یکدیگر، خدمات داوطلبانه خود را برای استفاده به اشتراک می‌گذارد و هم‌چنین با بالا بردن توان و قابلیت جمعی، موسسات را در انجام امور خود تقویت نموده تا نهایتا اثر بخشی بیشتری را در انجام امر اجتماعی و امر خیر فراهم کند.

2- مخاطبین:

همه افراد اعم از حقیقی و حقوقی در سطح کشور و در سطح بین‌المللی، که در دامنه مخاطبین، "داوطلبان" و "متقاضیان " به عنوان موجودیت‌های اصلی شناخته شده و بخش اصلی خدمات و سرویس‌های سایت و اپلیکیشن هستند.
  • داوطلبان: همه افراد علاقه‌مند حقیقی ( فردی و گروهی ) و حقوقی ( موسسات ،شرکت‌ها و ...) می‌توانند به عنوان " داوطلب " در دامنه مخاطبین «داوطلب» در نظر گرفته شوند. داوطلبان کسانی هستند که علاقه‌مند به ارائه خدمات و یا امکانات به نیازمندان و متقاضیان ( موسسات )  می باشند.
  • داوطلب پذیران: سازمان‌های اجتماعی جامعه‌ مدنی شامل سازمان‌های مردم نهاد ، خیریه‌ها و انجمن‌های علمی دارای مجوز فعالیت خدمات هستند. دامنه متقاضیان در حال حاضر محدود به موسسات رسمی داخلی است.
پیش بینی می‌شود سایت «داوطلبی» حداکثر تا نیمه سال 1400 در خدمت جامعه مدنی ایران قرار داده شود.

مطالب منتخب