ویکی نیکی، ساز و کار روزآمد نمودن خیریه‌ها

ویکی نیکی، ساز و کار روزآمد نمودن خیریه‌ها

پلتفرم ویکی نیکی ، چند سالی است که در حوزه امور خیر و ساماندهی فعالیت‌های خیرین فعالیت می‌کند. " ویکی‌نیکی" به خیریه‌ها در دیجیتالی شدن و حضور موثر آن‌ها در فضای مجازی، کمک می‌کند تا از طریق همگام شدن با تکنولوژی‌های روز دنیا، عملکرد خود را بهبود بخشند. همچنین د...

بیشتر ...
آشنایی با سازمان ریلیف اینترنشنال (Relief International)

آشنایی با سازمان ریلیف اینترنشنال (Relief International)

سازمان ریلیف اینترنشنال (آر آی) یک سازمان غیرانتفاعی بشردوستانه است که امداد رسانی در بحران، توان‌بخشی اقتصادی و کمک به توسعه را به جوامع آسیب پذیر در سراسر جهان ارائه می‌دهد. مقر این سازمان در واشنگتن است و در کشور ایران نیز دفتری دارد.  "ریلیف اینترنشنال" در سال 1990 توسط فرشاد ...

بیشتر ...
شبکه‌سازی موسسات مردم نهاد

شبکه‌سازی موسسات مردم نهاد

 موسسات مردم نهاد در ایران، هر کدام بنابر ضرورتی که از سوی بنیانگذاران‌شان احساس شده است، به انجام فعالیت‌هایی در میدان اجتماع مشغولند. هر کدام از ایشان، حل شماری از مسائل را در دستور کار قرار می‌دهند و بنابر مساله‌ای که تعریف می‌نمایند، نیروهای متخصص و دغدغه‌...

بیشتر ...