حمایت از ما

رویکردهای موسسه

توسعه ظرفیت سازمان‌های جامعه مدنی

تقویت مهارت‌های داوطلبانه

آگاه‌سازی عمومی، ترویج دانش جامعه مدنی

پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی سمن‌ها

تقویت جایگاه سازمان‌های مردم نهاد

توانمندسازی گروه‌های آسیب پذیر

توسعه ظرفیت جامعه مدنی

جایزه دوسالانه موسسه دکتر مجتبی معین

مستندسازی و تجلیل از پروژه‌ها و ابتکارات برتر گروه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی

ویژه: سازمان‌های مردم نهاد و غیرانتفاعی،

انجمن‌ها، جمعیت‌ها،‌ تیم‌های داوطلب و تشکل‌های غیررسمی با ماموریت عام‌المنفعه

تاریخ برگزاری رویداد: 22 مرداد ۱۴۰۰


اطلاعات بیشتر

فعالیت‌ها و برنامه‌ها

معرفی زیرسایت‌ها