ویکی نیکی، ساز و کار روزآمد نمودن خیریه‌ها

ویکی نیکی، ساز و کار روزآمد نمودن خیریه‌ها

پلتفرم ویکی نیکی ، چند سالی است که در حوزه امور خیر و ساماندهی فعالیت‌های خیرین فعالیت می‌کند. " ویکی‌نیکی" به خیریه‌ها در دیجیتالی شدن و حضور موثر آن‌ها در فضای مجازی، کمک می‌کند تا از طریق همگام شدن با تکنولوژی‌های روز دنیا، عملکرد خود را بهبود بخشند. همچنین د...

بیشتر ...
شبکه‌سازی موسسات مردم نهاد

شبکه‌سازی موسسات مردم نهاد

 موسسات مردم نهاد در ایران، هر کدام بنابر ضرورتی که از سوی بنیانگذاران‌شان احساس شده است، به انجام فعالیت‌هایی در میدان اجتماع مشغولند. هر کدام از ایشان، حل شماری از مسائل را در دستور کار قرار می‌دهند و بنابر مساله‌ای که تعریف می‌نمایند، نیروهای متخصص و دغدغه‌...

بیشتر ...