چشم انداز طرح
ما در موسسه نیکوکاری مجتبی معین با توافق بر اهمیت مساله مستندسازی و ضرورت آن، پیشنهاد اجرای پروژه‌ای با عنوان " مستند سازی ابتکارات برتر سازمان‌های جامعه مدنی " را طراحی کرده‌ایم؛ با این چشم انداز که تا حدی بتواند به ترویج این مفاهیم و نهادینه شدن آن در سازمان‌های جامعه مدنی کمک کند. 
چشم انداز این پروژه به گونه‌ای طراحی شده است که در 10 سال آینده نظام مدیریت دانش و مستندسازی در سازمان‌های مردم نهاد ایران نهادینه شود و سازمان‌ها منابع اطلاعاتی غنی از تجارب و درس آموخته‌ها داشته باشند تا بتوانند با انتشار آن ضمن تکثیر تجارب، زمینه‌ای برای بهبود کیفی و کمی خدمات و راهکارها فراهم کرده و در نهایت این نظام بتواند به حرفه‌ای شدن سازمان‌های جامعه مدنی کمک کند.

اهداف طرح

هدف اصلی:
ترغیب سازمان های مردم نهاد به مستند سازی تجارب و ابتکارات‌ و هم‌چنین توانمند سازی آن‌ها در این زمینه

اهداف اختصاصی:
1- تدوین شیوه‌نامه مستند سازی ابتکارات و راهنمای مستند سازی
2- تهیه و تدوین یک برنامه آموزشی مستند سازی پروژه‌ها در سازمان‌های مردم نهاد
3- جلب مشارکت حداقل 30 سازمان مردم نهاد در سال اول جایزه
4- برگزاری دو دوره آموزشی و مشاوره‌ای حضوری و دو دوره آموزشی و مشاوره‌ای مجازی برای سازمان‌ها
5- برگزاری یک نشست دوسالانه و تقدیر از ابتکارات برتر

مطالب منتخب