تحلیل وضعیت توسعه‌ی ظرفیت سازمان‌های غیردولتی ۱۳۹۷-۱۳۹۸

تحلیل وضعیت توسعه‌ی ظرفیت سازمان‌های غیردولتی ۱۳۹۷-۱۳۹۸

از بدو به ‌وجود آمدن ایده‌ی توسعه‌ی ظرفیت سازمان­‌های غیردولتی، این نهادها از طریق اقداماتی برای بهبود وضعیت سازمان پیگیری می‌­شده است؛ امّا با گذشت زمان، این قبیل اقدامات پراکنده در قالب گفتمان توسعه‌ ظرفیت سازمان­‌های غیردولتی خود را بازیافتند. البته این گفتمان همچنان نوپاست و حتّی در سطح شناخت واژگان نیز منسجم نیست. گواه بر این مدعا این‌که تاکنون «به مجموعه اقدامات بهبود توانمندی و توسعه‌ی فضای قابلیتی سازمان‌­های غیردولتی» مفاهیم گوناگونی مانند: «توسعه‌ی ظرفیت»، «توان‌افزایی» و یا «توانمندسازی» اطلاق می­‌شود؛ نه تنها در سطح گفتمانی، اجماعی بر سر مفاهیم وجود ندارد، بلکه در سطح غیرگفتمانی – شامل تمامی برنامه‌­های منظم و غیرمنظم توسعه‌ی ظرفیت - نیز وضعیت به همین شکل است و بازیگران دو طرف عرضه و تقاضای خدمات توسعه‌ی ظرفیت، گاه به مسائل مربوط به توسعه‌ی ظرفیت سازمان مواجهه عملیاتی متفاوت یا متضادی دارند. 
با توجه به این‌که تاکنون پژوهشی در زمینه‌ی وضعیت توسعه‌ی ظرفیت سازمان­‌های غیردولتی در ایران صورت نگرفته است، ما برای تحلیل پژوهش حاضر بر آن شدیم تا موضعی کاوشگرانه و اکتشافی اتخاذ کنیم؛ بدین منظور ابتدا به بررسی اسنادی پیرامون مفهوم توسعه‌ی ظرفیت سازمان‌های غیردولتی پرداخته و برخی تجربه‌های جهانی را در این حوزه مرور کردیم. پس از آن تاریخچه‌ی سازمان‌های غیردولتی و تجربه‌های توسعه‌ی ظرفیت آ‌ن‌ها را در ایران مورد بررسی قرار دادیم و از خلال این مرور اسنادی به سؤالات زیر رسیدیم:
توسعه ظرفیت سازمانهای غیردولتی
برای پاسخ به این پرسش‌­ها با اتخاذ روش کیفی، راهنمای مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته‌ی مختص به دو گروه هدف را (سازمان­‌های عرضه‌کننده‌ی خدمات و سازمان­‌های متقاضی خدمات) طراحی کردیم و پس از انجام 13 مصاحبه‌ی انفرادی و یک بحث گروه متمرکز، داده­‌های گردآمده را به روش تحلیل محتوای کیفی پردازش نمودیم؛ که در پایان به ارایه‌ی یافته­‌ها حول 5 پرسش بالا پرداختیم.
بنابر آنچه گفته شد، در فصل اول با روش‌شناسی بخش کیفی پژوهش آشنا ‌می‌شوید، پس از آن در فصل دوم و سوم یافته‌های حاصل از مطالعه‌ی اسنادی در رابطه با مفهوم توسعه‌ی ظرفیت سازمان‌های غیردولتی، برخی تجربه‌های جهانی در این حوزه و نیز تاریخچه‌ی سازمان‌های غیردولتی و بخشی از تجربه‌های توسعه‌ی ظرفیت را در ایران ‌می‌خوانید و در فصل چهارم ‌می‌توانید یافته‌های بخش مطالعه‌ی کیفی این پژوهش را مرور کنید. 

 برای خرید نسخه چاپی با شماره 02166946418 تماس بگیرید و یا به واتس‌اپ با شماره 09923020354 پیام دهید.

  شناسنامه مطالعه:
  •  تحلیل وضعیت توسعه‌ی ظرفیت سـازمـان‌هـ‌ای غیردولتی (بررسی سـمـن‌هـای فـعـال در حــــوزه‌ی گــروه‌هــای نابرخوردار)
  • مجری: پیام روشنفکر، پیمان زینتی
  • مؤسسه‌ی نیکوکاری دکتر مجتبی معین
  • ۱۳۹۷-۱۳۹۸
 

مطالب منتخب