کتاب جامعه مدنی و کرونا (تجربه جهانی)

کتاب جامعه مدنی و کرونا (تجربه جهانی)

دنیاگیری ویروس کرونا، جامعه مدنی را در اغلب جوامع با چالش‌های اساسی مواجه و فعالیت‌ آن‌ها را مختل کرده است. اما از سوی دیگر،‌صورت‌های جدیدی از بسیج مدنی را هم پدید آورده است و کنشگران جامعه مدنی در بسیاری از کشورها، اعم از مردم‌سالار و غیرمردم‌سالار،‌ قابلی...

بیشتر ...
ارزیابی وضعیت سازمان‌های مردم نهاد در بحران کرونا در ایران

ارزیابی وضعیت سازمان‌های مردم نهاد در بحران کرونا در ایران

با شروع بحران ابتلا به ویروس کووید- 19(کرونا) در سراسر جهان از جمله ایران، لزوم پیشگیری و درمان کرونا به یک اولویت ملی و برای همه گروه‌های جامعه تبدیل شده است. در این میان نقش دولت‌ها در فراهم ساختن شرایط و حمایت‌های اقتصادی-اجتماعی که امکان حضور نداشتن در محل کار و تحصیل و اجرای ف...

بیشتر ...