معرفی لیست و معرفی شاخص‌ترین نهادهای مدنی متنوع در کشور و معرفی کنشگران برتر و مستندات برگزیده حوزه عمومی
زمان راه اندازی سال 1401
برنامه متناظر موسسه G202-طراحی و اجرا بانک اطلاعات سمن‌های گروه‌های آسیب‌ پذیر و نابرخوردار
هدف اطلاعات تخصصی مربوط به نهادهای حوزه عمومی که حالت بانکی و گردآوری خواهند داشت و به عنوان محل رجوع مورد استناد قرار می‌گیرند، در این سایت وارد خواهد شد. این اطلاعات شامل طبقه بندی و نمایش نهادهای متنوع حوزه عمومی با یک نگاه گسترده‌تر (سمن‌ها، خیریه‌ها، بنگاه‌های اجتماعی، انجمن‌ها و...)، کنشگران مدنی فعال در این حوزه‌ها، موضوع‌ شناسی و مرور فعالیت‌های این نهادها، مرور اسناد و رخدادهای مهم خواهد شد.
آدرس وب سایت            

مطالب منتخب