آموزش سمن‌ها،‌ گامی بلند در جهت توانمندسازی آن‌ها

آموزش سمن‌ها،‌ گامی بلند در جهت توانمندسازی آن‌ها

مرور تلاش‌های صورت گرفته در حوزه آموزش‌های مدنی و توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد داخلی نشان می‌دهد،‌ این حوزه آموزشی علیرغم رشد قابل توجه و پذیرفته شدن آن به عنوان یک حوزه آموزشی، به دلایل مختلف آن چنان که باید و شاید نتوانسته از جایگاه مناسبی در اثربخشی پایدار تغییرات ...

بیشتر ...