سرمایه اجتماعی در کارآفرینی اجتماعی

سرمایه اجتماعی در کارآفرینی اجتماعی

پیرو مباحثی که در گذشته ذکر شد، کارآفرینی اجتماعی موضوع جدیدی در تحقیقات دانشگاهی است و اکنون می‌خواهیم ارتباط آن را با سرمایه‌ی اجتماعی مشخص کنیم.سرمایه اجتماعی نشان‌دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد بر متغیرهای تحولات اقتصادی هر جامعه‌ است. سرمایه اجتماعی ی...

بیشتر ...
ویژگی‌های کارآفرینان اجتماعی

ویژگی‌های کارآفرینان اجتماعی

چنانچه گفته شد کارآفرینان اجتماعی از طریق نوآوری‌هایی که انجام می‌دهند، کسب و کار اجتماعی خلق می‌کنند و در حل یک مسئله اجتماعی می‌کوشند. ویژگی‌های شخصیتی متمایزکننده کارآفرینان اجتماعی شباهت زیادی به کارآفرینان اقتصادی دارد. مک کلند ویژگی‌های شخصیتی عمومی که در کارآف...

بیشتر ...
تفاوت بین کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی اقتصادی چیست؟

تفاوت بین کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی اقتصادی چیست؟

در راستای آنچه در شماره پیش گفته شد، حال به مغایرت‌های مفهومی کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی اقتصادی می‌پردازیم. بنابراین برای پاسخ به این سوال از دو جنبه اهداف و ذی‌نفعان استفاده می‌کنیم. هدف کارآفرینان اجتماعی موثر بودن در حل مسائل اجتماعی، غلبه بر فقر ، بهبود وضعیت جامعه ، ر...

بیشتر ...
آشنایی با کارآفرینی اجتماعی

آشنایی با کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی موضوعی جالب از دیدگاه رشته‌های گوناگون اقتصاد، مدیریت منابع انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی و ... است. از نظر ریشه‌شناسی واژه Entrepreneur واژه‌ای است که از زبان فرانسوی وارد زبان انگلیسی شده و به معنای "فرد متعهد شده" می‌باشد. جان استوارت میل اولین فردی بود ک...

بیشتر ...
آسیب‌شناسی سمن‌ها (NGOها) در ایران در یک نگاه

آسیب‌شناسی سمن‌ها (NGOها) در ایران در یک نگاه

در همه جوامع، جامعه مدنی به عنوان پل بین حاکمیت و ملت، نقش مهمی‌ در تحقق توسعه اجتماعی ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین ارکان جامعه مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد هستند که به آن‌ها سازمان‌های غیردولتی یا همان NGOها هم گفته می‌شود، که بخش مهمی‌ از مشارکت عمومی ...

بیشتر ...
ضرورت مدیریت دانش در سازمان‌های جامعه مدنی 

ضرورت مدیریت دانش در سازمان‌های جامعه مدنی 

سازمان‌های مردم نهاد، همانند هر سازمانی اندوخته‌ای از تجارب در قالب موفقیت‌ها و شکست‌ها دارند و تلاش می‌کنند در دوره‌های آتی فعالیت‌های موفق را تکرار، تعمیم یا بهبود دهند؛ و شکست ها را کاهش یا حذف کنند. در سازمان‌های مردم نهاد به واسطه انگیزه اجتماعی ارزشمن...

بیشتر ...