اهداف موسسه

 • 1پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی – پژوهشی و ترویجی نهادهای غیردولتی
 • کمک به تقویت و نهادمند کردن فرهنگ مشارکت و تعاون
 • ارائه آموزش­‌های بهداشتی – درمانی – اجتماعی و سبک زندگی سالم
 • انجام امور اطلاع رسانی

 

شرح وظایف کلی

 • 1آموزش و توانمندسازی نهادهای غیردولتی
 • پژوهش در زمینه توانمندسازی نهادهای غیردولتی
 • پشتیبانی از فعالیت نهادهای غیردولتی
 • ترویج دانش و اطلاع رسانی در زمینه مسایل اجتماعی

 

زمینه فعالیت

 • 1توانمندسازی گروه‌های آسیب پذیر و آسیب دیده
 • بهبود شاخص توسعه انسانی
 • حمایت از استعدادهای درخشان
 • تقویت فرهنگ مشارکت و تعاون
 • تقویت اخلاقیات اجتماعی
 • تقویت مهارت‌های امدادگری
 • افزایش بهره‌وری
 • آموزش‌های بهداشتی – درمانی – اجتماعی و سبک زندگی سالم

 

روش فعالیت

 • برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
 • برگزاری سمینارها، سمپوزیوم‌ها و نشست‌های تخصصی
 • انتشار جزوات، کتاب‌ها و گزارش‌ها، فیلم و ویدئو، پوستر و...
 • پژوهش
 • ایجاد و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی
 • جذب و توزیع منابع برای فعالیت
 • اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در رسانه‌های حقیقی و مجازی

مطالب منتخب