دکتر اسماعیل نورمحمدی

تحصیلات : فوق تخصص قلب و عروق
شغل : عضو هیات علمی و بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سابقه فعالیت مدنی : حمایت از امور خیر و اجتماعی

دکتر احمدعلی نوربالا تفتی

تحصیلات : دکتری پزشکی عمومی، دارای بورد تخصصی روانپزشکی
شغل : عضو هیأت علمی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
سابقه فعالیت مدنی : عضویت و مسئولیت در ده‌ها نهاد مدنی (علمی، اجتماعی، فرهنگی، حمایتی) طی دهه‌های گذشته

دکتر مصطفی معین (رئیس)

تحصیلات : فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
شغل : رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
سابقه فعالیت مدنی :
- تاسیس، عضویت و مسئولیت در دهها نهاد مدنی (علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حمایتی) طی چند دهه گذشته
- عضویت و مسئولیت در نهادهای سیاستگذاری علمی و فرهنگی و اجتماعی، قانون گذاری و اجرایی در چند دهه گذشته
- ریاست کرسی یونسکو در آموزش سلامت، عضویت و مسئولیت در انجمن ها و نشریات علمی، اجتماعی و اخلاقی داخلی و خارجی

خانم اقدس معین
تحصیلات : کارشناسی زیست شناسی دانشگاه شیراز
شغل : دبیر بازنشسته
سابقه فعالیت مدنی :
- قرآن پژوه و برگزارکننده جلسات مذهبی
- حمایت از امور خیر و اجتماعی
دکتر اطهر معین
تحصیلات : دکتری پزشکی و بورد تخصص بیماری‌های پوست و مو
شغل : متخصص بیماری‌های پوست ومو و دانشیار دانشگاه شاهد
سابقه فعالیت مدنی :
- مشاوررئیس دانشگاه در امور زنان
- دبیر ستاد شاهد دانشگاه
- مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی
- عضو انجمن متخصصین پوست ایران
خانم اشرف معین
تحصیلات : فوق دیپلم
شغل : دبیر بازنشسته
سابقه فعالیت مدنی : حمایت از امور خیر و اجتماعی
آقای سید مهدی صابرعلی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شغل : مدیرعامل شرکت پارسه بنای آمود
سابقه فعالیت مدنی : حمایت از امور خیر و اجتماعی

دکتر سید مجتبی صابرعلی

تحصیلات : دکتری تخصصی آناتومی
شغل : عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سابقه فعالیت مدنی :
- مدیر شبکه بهداری نجف آباد
- پزشک قانونی نجف آباد
- مدیردرمان استان اصفهان

مهندس نصراله جهانگرد (نایب رئیس)

تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
شغل :عضو هیات علمی پژوهشی، پژوهشگاه مرکز تحقیقات مخابرات ایران
سابقه فعالیت مدنی :
-عضو موسس و هیات مدیره انجمن خیرین کارآفرینی
-عضو موسس و هیات مدیره انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران
-عضو هیات مدیره انجمن بهره وری ایران
-عضو انجمن کامپیوتر ایران
-عضو انجمن انفورماتیک ایران
-عضو انجمن فناوری اطلاعات کشور
-عضو انجمن رمز کشور

دکتر سید محمدعلی توکل کوثری

تحصیلات : دکتری جامعه شناسی
شغل : عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سابقه فعالیت مدنی : عضویت و مسئولیت در برخی نهادهای مدنی (علمی، اجتماعی، فرهنگی، حمایتی) طی دهه‌های گذشته

دکتر جعفر میلی منفرد (بازرس)

تحصیلات : دکتری مهندسی برق
شغل : استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سابقه فعالیت مدنی : از موسسان چندین نهاد مدنی در طول 20  از سال گذشته

دکتر مصطفی معین (رئیس)
تحصیلات : فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
شغل : رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
سابقه فعالیت مدنی :
- تاسیس، عضویت و مسئولیت در دهها نهاد مدنی (علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حمایتی) طی چند دهه گذشته
- عضویت و مسئولیت در نهادهای سیاستگذاری علمی و فرهنگی و اجتماعی، قانون گذاری و اجرایی در چند دهه گذشته
- ریاست کرسی یونسکو در آموزش سلامت، عضویت و مسئولیت در انجمن ها و نشریات علمی، اجتماعی و اخلاقی داخلی و خارجی
خانم اقدس معین
تحصیلات : کارشناسی زیست شناسی دانشگاه شیراز
شغل : دبیر بازنشسته
سابقه فعالیت مدنی :
- قرآن پژوه و برگزارکننده جلسات مذهبی
- حمایت از امور خیر و اجتماعی
دکتر اطهر معین

تحصیلات : دکتری پزشکی و بورد تخصص بیماری‌های پوست و مو
شغل : متخصص بیماری‌های پوست ومو و دانشیار دانشگاه شاهد
سابقه فعالیت مدنی :
- مشاوررئیس دانشگاه در امور زنان
- دبیر ستاد شاهد دانشگاه
- مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی
- عضو انجمن متخصصین پوست ایران

خانم اشرف معین

تحصیلات : فوق دیپلم
شغل : دبیر بازنشسته
سابقه فعالیت مدنی : حمایت از امور خیر و اجتماعی

آقای داوود سعیدی پور (مدیرعامل)
تحصیلات : دیپلم 
شغل : کارمند بازشسته
سابقه فعالیت مدنی :
- عضو هیت مدیره و مدیرعامل صدوق همیاری امین به مدت 20 سال و ارائه خدمات مالی به خانواده های تحت پوشش
- مدیر تعاونی مصرف و امور خیریه همیاری امین بمدت 6 سال و ارائه خدمات به خانواده های تحت پوشش و اقشار آسیب پذیر
- سابقه کار اداری 25 سال
آقای سید مهدی صابرعلی (نایب رئیس)
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شغل : مدیرعامل شرکت پارسه بنای آمود
سابقه فعالیت مدنی : حمایت از امور خیر و اجتماعی
دکتر مروئه وامقی
دکتر سعید مدنی (رئیس)
دکتر مصطفی معین
دکتر آمنه ستاره فروزان
خانم فیروزه صابر
دکتر پیام روشنفکر
دکتر مریم رسولیان
دکتر آفرین رحیمی موقر
دکتر هادی خانیکی
خانم منصوره حمصیان